White Masterbatch

white masterbatch

Masterbatch màu trắng có sẵn cho các loại công nghệ sản xuất khác nhau, ép phun cũng như đùn. Bột màu trắng mà chúng tôi sử dụng là một loại Titanium dioxit có chất lượng cao, với một lớp phủ đặc biệt cho ứng dụng cuối cùng. Điều này tạo ra những sản phẩm có sự ổn định nhiệt độ tuyệt vời và phân tán màu tuyệt đối.

white masterbatch products

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *