Transparent Masterbatch

Posted
transparent masterbatch

Với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, chúng tôi có thể cung cấp hạt màu với độ trong suốt tuyệt đối cho nhựa nền theo yêu cầu của bạn. Các dòng sản phẩm của chúng tôi phù hợp cho công nghệ ép phun và đùn tấm.

transparent products

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *