Sản Phẩm

Black masterbatch
Black Masterbatch
Chúng tôi đã phát triển nhiều loại Masterbatch màu đen để phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, từ
Read more.
white masterbatch
White Masterbatch
Masterbatch màu trắng có sẵn cho các loại công nghệ sản xuất khác nhau, ép phun cũng như đùn. Bột
Read more.
color masterbatch
Color Masterbatch
Với kinh nghiệm nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất hạt màu, chúng tôi đã xây dựng hệ thống thư
Read more.
transparent masterbatch
Transparent Masterbatch
Với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, chúng tôi có thể cung cấp hạt màu với độ trong suốt tuyệt
Read more.
special-effect-masterbatch
Special Effect Masterbatch
Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay, điều quan trọng là phải tạo những sản phẩm khác biệt.
Read more.
additive masterbatch
Additive Masterbatch
Ngoài màu sắc của nhựa, chúng tôi là chuyên gia trong việc hoàn thiện sản phẩm nhựa với các chất
Read more.
compounding
Compounding
Công ty MATA cung cấp nhiều loại Compound nhựa kỹ thuật bằng cách kết hợp một loạt các chất phụ
Read more.