Compounding

compounding

Công ty MATA cung cấp nhiều loại Compound nhựa kỹ thuật bằng cách kết hợp một loạt các chất phụ gia, chất độn và chất tăng cường. Kết quả là một loạt các thuộc tính có thể đạt được như tính dẫn điện, khả năng kháng cháy, chống mài mòn và màu sắc…

Compounding Products

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *