Products-VI

Black Masterbatch

Posted on
Black masterbatch

Chúng tôi đã phát triển nhiều loại Masterbatch màu đen để phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, từ ống, dây cáp và màng […]

Products-VI

White Masterbatch

Posted on
white masterbatch

Masterbatch màu trắng có sẵn cho các loại công nghệ sản xuất khác nhau, ép phun cũng như đùn. Bột màu trắng mà chúng tôi […]

Products-VI

Color Masterbatch

Posted on
color masterbatch

Với kinh nghiệm nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất hạt màu, chúng tôi đã xây dựng hệ thống thư viện màu. Hạt màu của […]

Products-VI

Transparent Masterbatch

Posted on
transparent masterbatch

Với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, chúng tôi có thể cung cấp hạt màu với độ trong suốt tuyệt đối cho nhựa nền theo […]

Products-VI

Compounding

Posted on
compounding

Công ty MATA cung cấp nhiều loại Compound nhựa kỹ thuật bằng cách kết hợp một loạt các chất phụ gia, chất độn và chất […]