Black Masterbatch

Posted
Black masterbatch

Chúng tôi đã phát triển nhiều loại Masterbatch màu đen để phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, từ ống, dây cáp và màng đóng gói đến màng film cho các ứng dụng nông nghiệp, cần phải chịu được thời tiết và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

black masterbatch products

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *